RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: POIŚ/ZP/4/2011 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Wersja z dnia: 14.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: 14.07.2011 Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

Wersja z dnia: 14.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: 11.07.2011 r Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

Wersja z dnia: 14.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: 6.07.2011 Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

Wersja z dnia: 14.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: 28.06.2011 Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

Wersja z dnia: 14.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: 22.06.2011 Publikacja w Dzienniku Urzędowym UE zmiany treści ogłoszenia nr 2011/S 118-193818

Wersja z dnia: 14.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: 20.06.2011 r. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wersja z dnia: 14.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: 15.06.2011 Umieszczenie informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz SIWZ wraz z załącznikami