RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: POIŚ/ZP/6/2011 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Widna Góra-Podjazy-Amalka w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji S

Wersja z dnia: 08.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: 16.08.2011 Umieszczenie poprawionego załącznika do SIWZ

Wersja z dnia: 08.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: 10.08.2011 r. Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

Wersja z dnia: 08.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: 08.08.2011 r. Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

Wersja z dnia: 08.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: 15.07.2011 Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

Wersja z dnia: 08.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: 13.07.2011 r. Umieszczenie informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz SIWZ wraz z załącznikami

Wersja z dnia: 08.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: Korekta techniczna