RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: POIŚ/ZP/3/2012 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Sulęczyno - Kłodno gmina Sulęczyno w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w

Wersja z dnia: 06.04.2012
Powód wprowadzenia zmian: 11.04.2012 r. Umieszczenie informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz SIWZ wraz z załącznikami