RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: POIŚ/ZP/4/2015 PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCYCH STACJI UZDATNIANIA WODY W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SŁUPI I ŁUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE”

Wersja z dnia: 30.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: 22.04.2015 r. Publikacja pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

Wersja z dnia: 30.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: 17.04.2015 r. Publikacja pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

Wersja z dnia: 30.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: 14.04.2015 r. Publikacja pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

Wersja z dnia: 30.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: 02.04.2015 r. Korekta techniczna

Wersja z dnia: 30.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: 02.04.2015 Publikacja ogłoszenia w DU UE