RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Nadzór nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: edycja tekstu

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: format tekstu

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: edycja

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: formatowanie tekstu

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: likwidacja blędów

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: zmiana tekstu

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: edycja tesktu

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: edycja

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: zmiana załaczników

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: edycja

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: edycja

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: poprawiony załącznik nr 3 pytania i dopowiedzi

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: korekta tekstu

Wersja z dnia: 21.10.2009
Powód wprowadzenia zmian: korekta błędów