RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Wykonanie podziałów geodezyjnych na potrzeby realizacji projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice

Wersja z dnia: 01.03.2010
Powód wprowadzenia zmian: Pytania - odpowiedzi oraz poprawiony projekt umowy

Wersja z dnia: 01.03.2010
Powód wprowadzenia zmian: logo

Wersja z dnia: 01.03.2010
Powód wprowadzenia zmian: korekta ogłoszenia