RSS
A A A
SmodBIP

Wyniki Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podziałów geodezyjnych na potrzeby realizacji projektu \\

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie podziałów geodezyjnych na potrzeby projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”.
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podst. art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz pozostałych złożonych ofertach w w/w postępowaniu. W postępowaniu złożono 8 ofert.


WYBRANY WYKONAWCA

Oferta nr 4
1) nazwa: Usługi Geodezyjno-Projektowe GEO-PROJEKT Witold Zalewski;
2) siedziba i adres: Al. Wojska Polskiego 23 a, 83-320 Sulęczyno;
3) cena brutto: 74.859,20 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 400,00.
Wybrana oferta była najtańszą spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

POZOSTAŁE OFERTY

Oferta nr 1
1) nazwa: Biuro Geodezji sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg;
3) liczba otrzymanych punktów: 302,56.

Oferta nr 2
1) nazwa: GEODEX s.c.;
2) siedziba i adres: ul. Jarzębinowa 18, 80-126 Gdańsk;
3) liczba otrzymanych punktów: 377,60.

Oferta nr 3
1) nazwa: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne SIGMA s.c.;
2) siedziba i adres: ul. Armii Krajowej 55/1, 84-300 Lębork;
3) liczba otrzymanych punktów: 288,08.

Oferta nr 5
1) nazwa: L-GEO Zenon Litwin - Lider;
2) siedziba i adres: ul. Akacjowa 44, 77-100 Bytów, Udropie;
1) nazwa: Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Majątkowych – Jarosław Litwin – Partner;
2) siedziba i adres: Udropie 81 b, 77-100 Bytów;
1) nazwa: Firma GoeStar Andrzej Litwin - Partner;
2) siedziba i adres: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 30/28, 77-100 Bytów;
3) liczba otrzymanych punktów: 325,52.

Oferta nr 6
1) nazwa: Usługi Geodezyjne SKALAR Waldemar Wrześniewski;
2) siedziba i adres: ul. Obwodowa 31 b/26, 84-240 Reda;
3) liczba otrzymanych punktów: 134,84.

Oferta nr 7
1) nazwa: Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych NADIR sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: Rynek 2, 83-340 Sierakowice;
3) liczba otrzymanych punktów: 332,4.

Oferta nr 8 - odrzucona
1) nazwa: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Gdyni;
2) siedziba i adres: ul. Świętojańska 44, 81-393 Gdynia.

Opublikował: Karolina Resa
Publikacja dnia: 18.03.2010
Dokument oglądany razy: 8301
Podlega Ustawie