RSS
A A A
SmodBIP

ZP/3/2011 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ZAMAWIAJĄCY SEKTOROWY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 0 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30;
wtorek: 7:30 - 16:00; piątek: 7:30 - 15:00

Znak sprawy ZP/3/2011 nazwa zamówienia: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. art. 24

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 18.04.2011
Dokument oglądany razy: 7790
Podlega Ustawie