RSS
A A A
SmodBIP

Rozstrzygnięcie postępowania ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZP/3/2011

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ZP/3/2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl, informuje o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sierakowicach.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz pozostałych złożonych ofertach w w/w postępowaniu.

W postępowaniu złożono 1 ofertę.


WYBRANY WYKONAWCA

Oferta nr 1
1) nazwa: ENERGA OBRÓT SA;
2) siedziba i adres: ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk;
3) cena brutto: 12.874,78 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 100.

Wybrana oferta była najtańszą spośród ofert złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierzył przeznaczyć (12.724,97 zł) na sfinansowanie zamówienia przewyższa kwotę oferty. Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy.


Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 11.05.2011
Dokument oglądany razy: 7595
Podlega Ustawie