RSS
A A A
SmodBIP

POIS/ZP/3/2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

POIS/ZP/3/2011

Sierakowice dnia 13.05.2011 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Łyśniewo-Migi-Poręby-Sierakowice oraz we wsi Tuchlino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 13.05.2011
Dokument oglądany razy: 9083
Podlega Ustawie