RSS
A A A
SmodBIP

POIS/ZP/6/2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239


ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/6/2011

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Widna Góra-Podjazy-Amalka w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 7972
Podlega Ustawie