RSS
A A A
SmodBIP

ZP/7/2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: wodociagi@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – ZP/7/2011

Dostawa energii elektrycznej
(CPV: 09.31.00.00-5)


W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 28.12.2011
Dokument oglądany razy: 7703
Podlega Ustawie