RSS
A A A
SmodBIP

POIŚ/ZP/3/2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/3/2014

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości: Węsiory, gmina Sulęczyno oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach: Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach: Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno, w ramach Projektów:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji Sierakowice”
oraz
„Budowa sieci kanalizacji z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 21.07.2014
Dokument oglądany razy: 7335
Podlega Ustawie