RSS
A A A
SmodBIP

POIŚ/ZP/8/2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/8/2014

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gowidlino, w miejscowości Sierakowice-Sosnowa Góra oraz w miejscowości Mojusz-Łączki w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 20.02.2015
Dokument oglądany razy: 6746
Podlega Ustawie