RSS
A A A
SmodBIP

POIŚ/ZP/2/2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/2/2015

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MŚCISZEWICE, ŻAKOWO, BUKOWA GÓRA, GMINA SULĘCZYNO W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SŁUPI I ŁUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE” ORAZ „BUDOWA SIECI KANALIZACJI Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH MŚCISZEWICE, WĘSIORY, KISTOWO, SKOCZKOWO, BUKOWA GÓRA I ŻAKOWO W GMINIE SULĘCZYNO”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 17.04.2015
Dokument oglądany razy: 6794
Podlega Ustawie