RSS
A A A
SmodBIP

POIŚ/ZP/4/2015 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/4/2015

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCYCH STACJI UZDATNIANIA WODY W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SŁUPI I ŁUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 22.05.2015
Dokument oglądany razy: 6665
Podlega Ustawie