RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl, informuje o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sierakowicach.
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. podaje informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz pozostałych złożonych ofertach w w/w postępowaniu. W postępowaniu złożono 2 oferty.


WYBRANY WYKONAWCA
Oferta nr 1
1) nazwa: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną;
2) siedziba i adres: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
3) cena brutto: 9.825,64 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 400,00.
Wybrana oferta była najtańszą spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

POZOSTAŁE OFERTY
Oferta nr 2
1) nazwa: Energa Obrót S.A.;
2) siedziba i adres: ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk;
3) liczba otrzymanych punktów: 256,4.

Opublikował: Kamila Młyńczyk
Publikacja dnia: 25.11.2010
Dokument oglądany razy: 7500
Podlega Ustawie