RSS
A A A
SmodBIP

Rozstrzygnięcie - unieważnienie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej do obiektów PWiK-2

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ZP/3/2010

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl, informuje o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sierakowicach.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Opublikował: Kamila Młyńczyk
Publikacja dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 7492
Podlega Ustawie