RSS
A A A
SmodBIP

Rozstrzygnięcie przetargu POIŚ/ZP/04/09 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Sierakowice

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

POIŚ/ZP/4/09


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Sierakowicach w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”.
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podst. art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz pozostałych złożonych ofertach w w/w postępowaniu. W postępowaniu złożono 7 ofert.

WYBRANY WYKONAWCA
Oferta nr 3
1) nazwa: Melbud S.A.;
2) siedziba i adres: ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz;
3) cena brutto: 10.590.814,82 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 300,00.
Wybrana oferta była najtańszą spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

POZOSTAŁE OFERTY
Oferta nr 1
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK sp. j.;
2) siedziba i adres: Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń;
3) cena brutto: 13.898.270,36 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 228,60.

Oferta nr 2 - odrzucona
1) nazwa: Przembud Gdańsk S.A.;
2) siedziba i adres: ul. Litewska 15, 90-719 Gdańsk;
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL Lublin S.A.;
2) siedziba i adres: ul. Lucyny Herc, 20-328 Lublin.

Oferta nr 4
1) nazwa: Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych WODKAN sp. z o.o. – Lider
2) siedziba i adres: ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań;
1) nazwa: FAMBUD Jerzy Pietrzak sp. z o.o. - partner;
2) siedziba i adres: ul. Mszczonowska 73, 96-100 Skierniewice;
3) Cena brutto: 14.488.623,58 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 219,3.

Oferta nr 5
1) nazwa: BUDIMEX S.A..;
2) siedziba i adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa;
3) cena brutto: 11.272.136,60 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 281,88.

Oferta nr 6
1) nazwa: Ecol-Unicon sp. z o.o. - lider;
2) siedziba i adres: ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk;
1) nawa: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne MERA-MONT sp. z o.o. – partner;
2) siedziba i adres: ul. Culica 1, 62-300 Września;

3) cena brutto: 12.558.039,87 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 252,99.

Oferta nr 7
1) nazwa: Mostostal Warszawa S.A. - lider;
2) siedziba i adres: ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa;
1) nawa: Acciona Infraestructuras S.A. – partner;
2) siedziba i adres: Avenida de Europa no 18, Paraque Empresarial de la Moraleja,
28108 – Alcobendas (Madryt) Hiszpania;
3) cena brutto: 12.753.529,04 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 249,12.

Oferta nr 8
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOKLAR sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: ul. Wapienna 36, 64-920 Piła;
3) cena brutto: 10.803.370,84 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 294,09.

Opublikował: Karolina Resa
Publikacja dnia: 15.01.2010
Dokument oglądany razy: 8250
Podlega Ustawie