RSS
A A A
SmodBIP

Rozstrzygnięcie postępowania POIŚ/ZP/2/09 - Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”.
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podst. art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz pozostałych złożonych ofertach w w/w postępowaniu. W postępowaniu złożono 6 ofert.

WYBRANY WYKONAWCA
Oferta nr 2

1) nazwa: ECM Group Polska sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
3) cena brutto: 960.140,00 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 300,00.

Wybrana oferta była najtańszą spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

POZOSTAŁE OFERTY

Oferta nr 1 - odrzucona
1) nazwa: TRACTEBEL ENGINEERING S.A.;
2) siedziba i adres: ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice;

Oferta nr 3
1) nazwa: Grontmij Polska sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań;
3) cena brutto:1.574.898,00 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 182,90.

Oferta nr 4
1) nazwa: B-Act sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz;
3) cena brutto: 1.457.900,00 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 197,58.

Oferta nr 5 - odrzucona
1) nazwa: Usługi Projektowe w Budownictwie Branży Sanitarnej, mgr inż. Jerzy Pomałecki;
2) siedziba i adres: ul. Trakt św. Wojciecha 391, 80-007 Gdańsk;

Oferta nr 6
1) nazwa: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów;
3) cena brutto: 1.450.580,00 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 198,57.

Opublikował: Karolina Resa
Publikacja dnia: 18.01.2010
Dokument oglądany razy: 8438
Podlega Ustawie