RSS
A A A
SmodBIP

Rozstrzygnięcie postępowania POIS/ZP/5/09 - Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Paczewo - Bukowo - Sierakowice w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Paczewo - Bukowo – Sierakowice w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”.
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podst. art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz pozostałych złożonych ofertach w w/w postępowaniu. W postępowaniu złożono 7 ofert.

WYBRANY WYKONAWCA

Oferta nr 4
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane SKIBIŃSKI Mieczysław Skibiński;
2) siedziba i adres: ul. A. Mickiewicza 43, 83-340 Sierakowice;
3) cena brutto: 3.258.358,29 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 300,00.

Wybrana oferta była najtańszą spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

POZOSTAŁE OFERTY

Oferta nr 1 - odrzucona
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK sp. j.;
2) siedziba i adres: Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń;

Oferta nr 2 - odrzucona
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o. ;
2) siedziba i adres: ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin;

Oferta nr 3
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy;
3) cena brutto: 3.509.940,00 zł;
4) liczba otrzymanych punktów: 278,49.

Oferta nr 5 - odrzucona
1) nazwa: KORPOS sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: ul. 3 Maja 24, 83-300 Kartuzy

Oferta nr 6 - odrzucona
1) nazwa: Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno;

Oferta nr 7 - odrzucona
1) nazwa: HYDRO-SERWIS – lider;
2) siedziba i adres: ul. Słupska 45, 83-340 Sierakowice
1) nazwa: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDMONT sp. z o.o. - partmer;
2) siedziba i adres: ul. Polna 3a, 37-100 Łańcut;

Opublikował: Kamila Młyńczyk
Publikacja dnia: 08.02.2010
Dokument oglądany razy: 8179
Podlega Ustawie