RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 22.02.2011 z powodu:

Błąd techniczny

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki – Widokowa w Sierakowicach

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

ZP/R/2/2011

Sierakowice, dnia 22.02.2011 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie § 15 ust. 1 i 7 Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl, Zarząd Przedsiębiorstwa informuje o wyniku przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki – Widokowa w Sierakowicach. Informujemy, że w/w postępowaniu złożono 4 oferty, spośród których najkorzystniejszą w jedynym kryterium ceny złożyło Przedsiębiorstwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk, ul. Słupska 45, 83-340 Sierakowice.

WYBRANY WYKONAWCA
Oferta nr 4
1) nazwa: Przedsiębiorstwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk;
2) siedziba i adres: ul. . Słupska 45, 83-340 Sierakowice;
3) cena brutto: 48.900 zł;

Wybrana oferta była najtańszą spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Podczas sesji otwarcia ofert Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 60.000 zł brutto.

POZOSTAŁE OFERTY
Oferta nr 1
1) nazwa: Zakład Usługowy Zygmunt Pobłocki;
2) siedziba i adres: ul. A. Mickiewicza 6, 83-340 Sierakowice;
3) cena brutto: 177.120 zł;
Oferta nr 2
1) nazwa: Przedsiębiorstwo WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o.;
2) siedziba i adres: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy;
3) cena brutto: 144.771 zł;
Oferta nr 3
1) nazwa: Firma Wielobranżowa Usługowo-Handlowa SILPOMP Ryszard Młyński;
2) siedziba i adres: ul. Ceynowy 9, 83-340 Sierakowice;
3) cena brutto: 84.870 zł;

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 22.02.2011
Dokument oglądany razy: 7735
Podlega Ustawie
 
Wersja do druku