RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.07.2013, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 16.07.2013 Publikacja ogłoszenia w Dz.UE

POIŚ/ZP/4/2013 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kistowo, Węsiory, Mściszewice, Bukowa Góra, Żakowo, Kłodno oraz kanalizacji tłocznej w Mściszewicach wraz z przepompownią ścieków PS13 w ramach projektu „Uporządkowanie g

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/4/2013

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kistowo, Węsiory, Mściszewice, Bukowa Góra, Żakowo, Kłodno oraz kanalizacji tłocznej w Mściszewicach wraz z przepompownią ścieków PS13 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 12.07.2013
Dokument oglądany razy: 835
Podlega Ustawie