RSS
A A A
SmodBIP

ZP/1B/2012 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: wodociagi@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239


ZNAK SPRAWY ZP/1/B/2012

Dostawa energii elektrycznej
(CPV: 09.31.00.00-5)


W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 106210-2012


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW PRZETARGU

Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź nr 2Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 04.04.2012
Dokument oglądany razy: 7803
Podlega Ustawie