Niezwykłe przygody z Kropelką Wody 2014 r.

 

pliki/pwik/kontrakty/kontrakt 1 Lemany-Gowidlino-Puzdrowo/logoue pk fs.JPG

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Sierakowicach realizuje Projekt Edukacyjny pn. "Niezwykłe Przygody z Kropelką Wody" w ramach promocji projektu inwestycyjnego "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice".

Poszczególne etapy projektu:

Zajęcia w klasach młodszych Szkoły Podstawowej w Sierakowicach oraz Przedszkolu Samorządowym w Sierakowicach prowadzone przez trenerów Panią Joannę Kościołowską i Panią Dominikę Malek. Dwa spotkania w terminie uzgodnionym przez wychowawców klas. Zajęcia przeprowadzone w ramach Zajęć Zintegrowanych – Edukacja Przyrodnicza.

PRZYGODA 1 – (Nie)zwykła woda!

Tematyka zajęć obejmuje następujące obszary: źródła wody; zasoby wody na świcie; obieg wody w przyrodzie; wykorzystywanie wody przez człowieka; oszczędzanie wody;

PRZYGODA 2 – „Kto w naszym kranie ma mieszkanie?”

Tematyka zajęć obejmuje następujące obszary: skąd się bierze woda w kranie?  źródła zanieczyszczeń wody; uzdatnianie wody; do czego używamy wody w domu czyli jak tworzymy ścieki; oczyszczalna ścieków - czy wodę można wyprać?

Metody i formy pracy: praca indywidualna i w zespołach, praca z rodzicami, słowne - dialog, pogadanki, opowiadanie, objaśnienie, praktyczne - zadania stawiane do wykonania, oglądowe - obserwacja, pokaz, prezentacje ogólne i grup,  lementy metod aktywizujących;

Zadania do wykonania: Zajęcia edukacyjne; wykonanie poradnika „Jak oszczędzać wodę?”; oglądanie filmów, prezentacji; konkurs plastyczno-literacki; wykonanie doświadczeń i eksperymentów; zabawy z wodą; czytanie wierszy i opowiadań; rozwiązywanie zagadek i krzyżówek; 

PRZYGODA 3

Warsztaty edukacyjne o tematyce „Zdrowa woda – czysta woda !” prowadzone przez Centrum Edukacji EduFun w dniach 28-29-30 kwietnia 2014 r. 

Czysta woda potrzebna jest każdemu z nas! W jaki sposób można oczyścić i uzdatnić ją do picia? Co by się stało gdybyśmy wodę z naszych kranów bez oczyszczenia wpuścili wprost do morza? Czy wodę z jeziora możemy od razu wypić? I najważniejsze - jakie są rodzaje zanieczyszczeń wody, i jak sobie z nimi radzić? Warsztaty te pozwalają uczestnikom, stopniowo, przy użyciu różnych fizycznych i chemicz-nych środków oczyścić wodę.W programie m.in.: Krótkie wprowadzenie, czym są detergenty, jak wpływają na środowisko? Jak działają oczyszczalnie ścieków? Różne zanieczyszczenia wody: jak wyglądają? Czym się różnią? Jak dochodzi do ich powstawa-nia? Oczyszczanie wody - jakie są sposoby? W programie oczyszczanie za pomocą różnych filtrów ta-kich jak sitka, sączki, lejki, cylindry.

PRZYGODA 4

Dzień Otwarty Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach.

Dzieci wraz z wychowawcami mogą odwiedzić Oczyszczalnię Ścieków w Sierakowicach by obejrzeć proces oczyszczania ścieków i "doświadczyć" co się dzieje z brudną wodą i jak można ją wyprać.

PRZYGODA 5

Maj 2014 - Konkurs Plastyczno-Literacki dla dzieci pt. ZDROWA WODA – CZYSTA WODA!

Dzieci z Przedszkola oraz klas młodszych (I i II) rysują a dzieci z klas starszych (III) piszą wiersz lub opowiadanie nt. Zdrowa woda-czysta woda! Jeden dzień z życia Kropelki Wody.

PRZYGODA 6

31 maja 2014 r. Międzyklasoy Turniej Ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sierakociach biorących udział w projekcie podczas Festynu Rodzinnego. Gry i zabawy sportowe oraz inne atrakcje dla dzieci związane z tematyką projektu edukacyjnego. 

Aktracje realizowane przez Centrum Edukacji EduFun. Naukowo-wodne szaleństwa czekają! Podczas pikniku, każdy uczestnik, bez względu na wiek będzie mógł przeprowadzić szereg eksperymentów związanych z wodą i jej oczyszczaniem. Labirynty wodne - budowa sieci kanalizacyjnych. Ogromna kanalizacyjna ściana, i mnóstwo niepołączonych elementów. Śpiesz się! O określonej godzinie przez naszą sieć zostanie puszczona woda! Wszak mieszkańcy czekają! Czy uda ci się poskładać wszystkie rury kanalizacyjne, i zakończyć misję sukcesem? Zegar tyka!

Rozdanie nagród w konkursie plastyczno-literackim.

Zakończenie i podsumowanie projektu.

7 czerwca 2014 r.Podsumowanie projektu dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sierakowicach podczas pikniku rodzinnego. Gry i zabawy sportowe oraz inne atrakcje dla dzieci związane z tematyką projektu edukacyjnego. Rozdanie nagród w konkursie plastycznym

 

pliki/pwik/artykuly/nagroda.jpg

Wróć