Dni otwarte Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach

Dni otwarte Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach

w dniach 21 - 22 maja 2014 r.

godz. 8.00 - 15.00

Uczestników projektu edukacyjnego pn. „ NIEZWYKŁE PRZYGODY Z KROPELKĄ WODY” realizowanego w ramach promocji projektu„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracjiSierakowice” zapraszamy do odwiedzenia zmodernizowanego i rozbudowanego obiektu Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicah, do zapoznania się z procesem oczyszczania ścieków a przede wszystkim rozwikłania zagadki Gdzie znika brudna woda ? Co to za magiczna rura ?

Przed wizytą wymagane jest zgłoszenie grupy w biurze PWiK Sp.zo.o. w Sierakowicach tel. 58 684-73-41 

Wróć