23.12.2016 13:39

Boże Narodzenie 2016

Pełnych radości, szczęścia i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku ...

Więcej...

01.09.2015 08:30

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Sierakowicach zawiadamia, iż w terminie od początku września do końca listopada 2015 r. prowadzone będą modernizacje i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w następujących miejscowościach: SUW Sierakowice ul. Lęborska, SUW Gowidlino, SUW Puzdrowo, SUW Kamienica Królewska, SUW Szklana, SUW Lisie Jamy oraz SUW Sulęczyno.

Więcej...

30.09.2014 15:42

Budowa kanalizacji sfinansowana środkami Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 30.04.2013 roku do 30.09.2014 roku zrealizowało projekt pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej Jezior Mienino i Czarne oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”.

Więcej...