RSS
A A A
SmodBIP

Taryfy 2018-2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Sierakowicach


informuje, iż od dnia 11 czerwca 2018 roku na terenie GMINY SIERAKOWICE  oraz na terenie GMINY SULĘCZYNO na podstawie decyzji nr GD.RET.070/167/D/2018.KC z dnia 21 maja 2018 roku wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie www.wodypolskie.bip.gov.pl dnia 4 czerwca 2018 roku , będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków.

Wysokość stawek i opłat podano w załączniku:

DECYZJA nr GD.RET.070/167/D/2018.KC z dnia 21 maja 2018 rokuOpublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 07.06.2018
Podpisał: Karolina Krefta
Dokument z dnia: 07.06.2018
Dokument oglądany razy: 32 743