Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:

ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
tel./fax +48 58 684 73 41
e-mail:  
wodociagi@sierakowice.pl


ZGŁASZANIE AWARII POD NUMEREM TELEFONU +48 58 684 73 41


GODZINY PRACY BIURA:

Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 16.00
Środa – Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.00.

 

Zgodniez art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWiK Sp. zo.o. 83-340 Sierakowice ul.Kartuska 12
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@cbi24.pl
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawieArt. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będąwyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawieprzepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6)posiada Pani/Pan prawo do żądaniaod administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowaniausunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danychmoże skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu