„Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice”.

pliki/pwik/artykuly/PROW/1.pngpliki/pwik/artykuly/PROW/2.png

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zrealizowało zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno”. Projekt został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. W wyniku realizacji zadania przeprowadzono następujący zakres prac:

- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Długi Kierz,

- Przebudowa SUW Kujaty,

- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Leszczynki,

- Budowa sieci wodociągowej Puzdrowo,

- Budowa sieci wodociągowej Węsiory.

Realizacja projektu pozwoliła na wybudowanie w sumie 3 250 mb sieci wodociągowej, przebudowanie 5 463,5 mb sieci wodociągowej oraz zmodernizowanie 1 szt. stacji uzdatniania wody (SUW w Kujatach).

Całkowity koszt netto zadania wyniósł (koszt kwalifikowany): 1 666 866,17 zł. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku   https://wfos.gdansk.pl/     przedstawiały się następująco:

- pożyczka inwestycyjna w kwocie: 637 508,00 zł,

- pożyczka płatnicza w kwocie: 1 020 403,00 zł.