Przetargi - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. zo.o. w Sierakowicach

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Szczegóły pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwikz_sierakowice

 

data ogłoszeniapliki/pwik/artykuly/logo_pwik.JPGtermin składania ofert
16.10.2023

Zakup energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Sierakowicach na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Znak sprawy: ZP/2/2023

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/832877

17.11.2023
05.10.2023

Budowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno wraz z budową zbiorników retencyjnych wód opadowych

Znak sprawy: ZP/1/2023

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/827043

30.10.2023
04.11.2022

Zakup energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Sierakowicach na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Znak sprawy: ZP/3/2022

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/685719

16.11.2022
19.09.2022

Zakup energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Sierakowicach na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Znak sprawy: ZP/2/2022

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/661961

20.10.2022
28.12.2021

Zakup energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Sierakowicach na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Znak sprawy: ZP/2/2021

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://www.pwik-sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=29&id=133

05.11.2021
31.12.2020

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kujatach wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Sierakowice

Znak sprawy: PROW/ZP/6/2020

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://www.pwik-sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=29&id=131

19.01.2021
30.12.2020

Modernizacja układu napowietrzania oraz modernizacja systemu sterowania AKPiA Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach

Znak sprawy: POIŚ/ZP/5/2020

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://www.pwik-sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=29&id=130

12.01.2021
01.09.2020

Modernizacja systemu napowietrzania reaktorów biologicznych i komór tlenowej stabilizacji osadu oraz systemu AKPiA Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach 

Znak sprawy: POIŚ/ZP/4/2020

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://www.pwik-sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=29&id=129

11.09.2020
13.07.2020

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dostawę i montaż kontenerowego punktu zlewnego

Znak sprawy: POIŚ/ZP/3/2020

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://www.pwik-sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=29&id=128

23.07.2020
04.06.2020

Zakup energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2021 r.

Znak sprawy: ZP/2/2020

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://www.pwik-sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=29&id=127

16.06.2020
10.03.2020

Dostawa Koparko-ładowarki (CPV: 34144710-8, 43250000-0, 43261100-1) oraz DostawaSamochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do przewozu samowyładowczych kontenerów (CPV: 34142000-4) 

Znak sprawy: POIŚ/ZP/1/2020

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://www.pwik-sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=29&id=125

18.03.2020
04.12.2019

Dostawa i montaż instalacji do przetwarzania osadów ściekowych, powstających w oczyszczalniach ścieków w Sierakowicach i w Sulęczynie w nawóz organiczno-mineralny

Znak sprawy: POIŚ/ZP/5/2019

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/285227

10.01.2020
06.08.2019

Dostawa i montaż instalacji do przetwarzania osadów ściekowych, powstających w oczyszczalniach ścieków w Sierakowicach i w Sulęczynie w nawóz organiczno-mineralny

Znak sprawy: POIŚ/ZP/4/2019

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=364

 

12.09.2019
28.05.2019

Dostawa sprzętu komputerowego (część 1 zamówienia) oraz dostawa i wdrożenie systemu geoinformacyjnego klasy GIS dla infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej użytkowanej przez zamawiającego na terenie Gmin Sierakowice i Sulęczyno (część 2 zamówienia)

Znak sprawy: POIŚ/ZP/3/2019

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=355

10.06.2019
17.04.2019

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA) ORAZ DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO KLASY GIS DLA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ UŻYTKOWANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA TERENIE GMIN SIERAKOWICE I SULĘCZYNO (CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA). 

Znak sprawy: POIŚ/ZP/2/2019

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

 

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=351

26.04.2019
21.01.2019

ROZBUDOWA NA TERENIE GMINY SULĘCZYNO: SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI SIECI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI SIECIOWYMI ŚCIEKÓW ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Znak sprawy: POIŚ/ZP/1/2019

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=343

05.02.2019
27.11.2018

REMONT STEROWANIA KOMÓR STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH 

Znak sprawy: POIŚ/ZP/6/2018

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/druk.php?idc=337

13.12.2018
19.11.2018

BUDOWA INSTALACJI DO PRZERÓBKI OSADÓW ŚCIEKOWYCH W SIERAKOWICACH

Znak sprawy: POIŚ/ZP/5/2018

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/druk.php?idc=335

04.12.2018
03.10.2018

MODERNIZACJA STEROWANIA KOMÓR STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH

Znak sprawy: POIŚ/ZP/4/2018

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=329

 

15.10.2018
09.07.2018

Rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej

Znak sprawy POIŚ/ZP2/2018

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=320

 

24.07.2018
13.06.2018

Rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczyno sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków orazsieci wodociągowej

Znak sprawy POIŚ/ZP/1/2018

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=313

28.06.2018
27.04.2018

Wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.

Szczególowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=310

04.05.2018
16.06.2016

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie:

Budowa instalacji do przetwarzania osadów ściekowych, powstających w oczyszczalniach ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie, w nawóz organiczno-mineralny

Szczególowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=307

24.06.2016
06.03.2015

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowaniami ścieków dla miejscowości Ostrów Mausz – Kłodno w gminie Sulęczyno w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

PORYBY/ZP/3/2015

Szczególowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=238

23.03.2015
09.10.2013

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Załakowo – Łyśniewo w gminie Sierakowice w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

Szczególowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=238

24.10.2013
14.09.2012

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/8/2012 jest „Wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie” więcej informacji tutaj

Informacja o wyborze oferty tutaj

21.09.2012
28.05.2012

przetarg na zakup urządzenia ssąco-płuczącego na podwoziu samochodowym do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej.Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie PWiK Sierakowice: http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=195

11.06.2012
15.05.2012

przetarg na dostawę materiałów sanitarnych na potrzeby działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sierakowicach Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie PWiK Sierakowice: http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=194

25.05.2012
27.10.2011

przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Sierakowice Zakres III : Sierakowice rejon ulicy Kościerskiej.
Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie PWiK Sierakowice:[http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=170

14.11.2011
28.01.2011

przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przyłączami w ul. Popiełuszki – Widokowa w Sierakowicach.
Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie PWiK Sierakowice: 
http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=114

14.02.2011

 

 

Przetargi - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. zo.o. w Sierakowicach - Jednostka Realizująca Projekt pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice"
 

 

lpdata ogłoszeniapliki/pwik/kontrakty/kontrakt 1 Lemany-Gowidlino-Puzdrowo/logoue pk fs.JPGtermin składania ofert
 22.05.2015

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/8/2015

Przebudowa i remont istniejących stacji uzdatniania wody w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=295

02.07.2015
 08.04.2015

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/5/2015

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mściszewice oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakowice ul. Kartuska oraz Przebudowa sieci wodociągowej w Lisich Jamach w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji Sierakowice”

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=290

20.05.2015
 30.03.2015

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/4/2015

Przebudowa i remont istniejących stacji uzdatniania wody w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=261

11.05.2015
 26.02.2015

ZNAK SPRAWY POIŚ/ZP/2/2015

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mściszewice, Żakowo, Bukowa Góra, gmina Sulęczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji Sierakowice” oraz „Budowa sieci kanalizacji z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno”

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=261

09.04.2015
 22.12.2014

ZNAK SPRAWY POIŚ/ZP/8/2014

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gowidlino, w miejscowości Sierakowice-Sosnowa Góra oraz w miejscowości Mojusz-Łączki w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=261

02.02.2015
 17.12.2014

ZNAK SPRAWY - POIŚ/ZP/7/2014

Dostawa nowych agregatów prądotwórczych zabudowanych na podwoziu jezdnym umożliwiającym przewożenie - w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=260 

29.12.2014
 29.05.2014

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/3/2014

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków  w miejscowości: Węsiory, gmina Sulęczyno orazBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach: Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno orazBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków  w miejscowościach: Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno,w ramach Projektów: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji Sierakowice” oraz „Budowa sieci kanalizacji z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno”

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=247

09.07.2014
116.05.2014

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/2/2014

 „Rozbudowawodociąguwmiejscowości Podjazy-Żakowo - Mściszewice, gmina Sulęczyno” oraz „Rozbudowa wodociągu miejscowości Podjazy - Żakowo” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=246 

26.06.2014
203.09.2013 

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/5/2013

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: SIERAKOWICE, SOSNOWA GÓRA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.I) ZADANIE 2a: KARWACJA; SIERAKOWICE, SOSNOWA GÓRA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.I), ZADANIE 2b: MOJUSZ; MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BĄCKA HUTA (etap IV cz. II) w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=231

15.10.2013 
316.07.2013

POIŚ/ZP/4/2013 Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kistowo, Węsiory, Mściszewice, Bukowa Góra, Żakowo, Kłodno oraz kanalizacji tłocznej w Mściszewicach wraz z przepompownią ścieków PS13 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=227

21.08.2013
407.05.2013

POIŚ/ZP/3/2013 Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej rozbudowy sieci  wodociągowej dla miejscowości Sulęczyno, Kłodno, Podjazy, Żakowo w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice” 

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:

 http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=219

24.05.2013
521.03.2013

  POIŚ/ZP/1/2013 Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach i remont reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach oraz przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie i przebudowa reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=218

06.05.2013
621.11.2012

 

zapytanie ofertowe dotyczące wykonania podziału gruntu dla działek pod przepompownie ścieków dla inwestycji "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice" więcej informacji tutaj

Informacja o zamknięciu postępowania tutaj

30.11.2012
721.10.2012

przetarg na dostawę i montaż agregatu prądotwórczegowraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice" Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=210

02.10.2012
806.04.2012

przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice" Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=190

18.05.2012
914.12.2011

przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno gmina Sulęczyno w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice" Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=175

20.01.2012
1029.07.2011

przetarg na budowę budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice" Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=154

09.09.2011
11 

przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  z przylączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Widna Góra-Podjazy-Amalka  w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w algomeracji Sierakowice". Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie PWiK Sierakowice: http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=147

19.08.2011
1222.06.2011

przetarg na budowę sieci wodociągowej w Gminie Sulęczyno na odcinku Augustowo-Amalka i Amalka-Podjazy-Widna Góra wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Widna Góra  w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w algomeracji Sierakowice". Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie PWiK Sierakowice: http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=136

01.08.2011
1314.06.2011

przetarg na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sulęczynie w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w algomeracji Sierakowice". Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie PWiK Sierakowice: http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=132

22.07.2011
1409.03.2011

przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Łyśniewo - Migi - Poręby - Sierakowice oraz we wsi Tuchlino w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w algomeracji Sierakowice". Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie PWiK Sierakowice: 
http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=122

19.04.2011