Taryfa 2018-2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Sierakowicach


informuje, iż od dnia 11 czerwca 2018 roku na terenie GMINY SIERAKOWICE  oraz na terenie GMINY SULĘCZYNO na podstawie decyzji nr GD.RET.070/167/D/2018.KC z dnia 21 maja 2018 roku wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie www.wodypolskie.bip.gov.pl dnia 4 czerwca 2018 roku , będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków.

Wysokość stawek i opłat podano w załączniku:

DECYZJA nr GD.RET.070/167/D/2018.KC z dnia 21 maja 2018 roku

Uchwała Rady Gminy Sierakowice nr XLIII/556/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie DOPŁAT

Uchwała Rady Gminy Sulęczyno nr XLII/339/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie DOPŁAT