Warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych 16 czerwca 2011 r.


pliki/pwik/galeria/Warsztaty_edukacyjne_27_29_kwiecien_2011/Nata_Aqua_logo-1.jpg

pliki/pwik/artykuly/loga kropelka opierajaca sie.jpg

„MAŁA kropelka, potrzebna wszystkim, a przez to WIELKA.”

W  ramach realizacji projektu  „Niezwykłeprzygody z kropelką Wody - ochronazasobów wodnych gmin Sierakowice i Sulęczyno”  w dniu 16 czerwva 2011 r. odbyły sięwarsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia miały na celuprzekazanie wiedzy na temat znaczenia wody dla życia człowieka oraz całegoekosystemu, a także podniesienie  świadomości w zakresie ochrony iograniczania zanieczyszczeń lokalnych zasobów wody jak również racjonalnegogospodarowania wodą wśród mieszkańców.

Składamygorące podziękowania dla Firmy LONZANATA Sp. z o.o. z Borkowa, która dostarczyła wodę mineralną dla uczestnikówspotkania.

Zapraszamy do obejrzenia galerii (tutaj)